Πώληση Εξοπλισμού

Στην εταιρία μας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε εξοπλισμό κυμαινόμενων κατηγοριών και κόστους όπως Καινούργιος Εργοστασιακός Εξοπλισμός, Re-circulated (επανακυκλοφορημένος) Εργοστασιακός Εξοπλισμός, Re-furbished (ανακατασκευασμένος) Εξοπλισμός ή Ελάχιστα Μεταχειρισμένος Εξοπλισμός.

Φυσικά, σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός σας υποστηρίζεται και επισκευάζεται πλήρως είτε από εμάς είτε από τον ίδιο τον Κατασκευαστή ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει και τις δικές σας απαιτήσεις. Λόγω του ότι η Scannerlab ξεκίνησε ως επισκευαστικό κέντρο, δίνουμε έντονη προσοχή στην after-sales υποστήριξη των πελατών μας σε όλα τα επίπεδα: Από την τήρηση της απλής εγγύησης, μέχρι πλήρη Συμβόλαια Επισκευής όλου του εξοπλισμού AIDC ή POS που διαθέτετε.