Συμβόλαια Επισκευής

service

Στη Scannerlab έχουμε τη δυνατότητα παροχής Συμβολαίων Υποστήριξης σε πολλούς τύπους και κατηγορίες Auto-ID εξοπλισμού όπως Mobile computers,(φορητά τερματικά), barcode scanners ή barcode εκτυπωτές. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως η πρόσθετη παροχή υποστήριξης σε επισκευαστικό επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας για οποιασδήποτε λύση διότι ενισχύει την απόδοση και την βιωσιμότητά της επένδυσης που έχετε κάνει.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση Συμβολαίων Επισκευής Scannerlab υπάρχουν πρόσθετα οφέλη. Συγκεκριμένα:

  • Ταχύτατη επισκευή στην Ελλάδα
  • Ιδιαίτερα προσιτό κόστος με γνήσια ανταλλακτικά
  • Πολλές βλάβες διορθώνονται σε επίπεδο πλακέτας μειώνοντας έτσι το κόστος και το χρόνο επισκευής
  • Πρόσθετες δωρεάν παροχές όπως καθαρισμός εξοπλισμού κ.α.
  • Ταχύτατη επιστροφή εξοπλισμού στον Πελάτη

.Γιατί με τη Scannerlab;

Η Scannerlab διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο τεχνικό τμήμα με πιστοποιημένους τεχνικούς εξειδικευμένους σε Auto-ID εξοπλισμό. Έτσι μπορούμε να εγγυηθούμε για την ποιότητα των υπηρεσιών μας.