Διεύθυνση

Scannerlab
Πίνδου 5
176 72, Καλλιθέα / Αθήνα

Phone/fax

Τηλέφωνο +30 210 95 93 570 Fax +30 210 95 93 571

Email

Τμήμα Πωλήσεων: sales@scannerlab.gr

Γενικές Πληροφορίες:
info@scannerlab.gr
Επισκευαστικό Τμήμα: 
service@scannerlab.gr